O knihovně

Místní knihovna Stonava (budova ZŠ Dolany)

Půjčovní doba:

Pondělí : 9:30 - 11:30, 12:00 - 17:00

Čtvrtek : 12:00 - 18:00

Kontakt:

ZŠ a MŠ Stonava

Místní knihovna Stonava

735 34 Stonava čp.825

zodp. pracovník: Danuta Sobociková

tel.: 596 422 051, 558 849 525

e-mail: knihovna@stonava.czmkston@stonava.cz,

Sigla: KAG515

Evid. č. MK ČR: 1953

Knihovní fond: 13 186 z toho 4 529 polských KF

Periodika: 29 českých, 8 polských

  • univerzální český a polský knižní fond pro děti i dospělé
  • výměnné soubory české i polské

Poskytované služby:

  • informace z oblasti literatury a kultury
  • internet pro veřejnost
  • knihovnické lekce a besedy pro MŠ a ZŠ
  • objednávková služba
  • meziknihovní výpůjční služba