Nový systém Koha

Vážení čtenáři,
 
Od 1. března 2023 přechází stonavská knihovna na celosvětově rozšířený knihovní systém Koha. S touto změnou se pojí různé změny, a ty nejzásadnější vám chceme nyní představit. Nejedná se o zanedbatelné změny, proto „ostrý start“ spustíme až 1.dubna 2023.
 
Nejzásadnější změny se týkají upomínek. Z paušálních částek za zpoždění ve vrácení výpůjček se stává pohyblivý poplatek (zpozdné) ve výši 2,-Kč za 1 dokument a 1 týden. Za 10 knížek vrácených týden po termínu čtenář zaplatí 20,- Kč. Stejně tak ale za zpoždění dvou knih o týden jsou to pouze 4,- Kč. Systém je tedy spravedlivější.

Navíc čtenáři, kteří uvedou svůj e-mail, budou sedm dní před koncem výpůjční lhůty upozorněni, že se blíží čas výpůjčky vrátit. Ti, kteří poskytnou i mobilní telefonní číslo, v poslední den výpůjčky dostanou i sms připomínající, že je čas na návštěvu knihovny. Tato služba je zdarma.

Pozor! Nebudeme zasílat upomínky poštou, tedy pokud čtenář neuvede e-mail nebo telefon, o upomínce se dozví až při návštěvě knihovny. S upomínkami souvisí i změny v prodlužování. Nově neplatí, že při půjčení vám dáme knihy na dva měsíce. O prodloužení je třeba výslovně požádat (e-mailem, telefonicky) nebo si jej provést samostatně přes on-line katalog. Výpůjční doba je 31 dní a prodloužit jej lze maximálně dvakrát, opět o 31 dní. Prodlužovat je možné nejdříve 14 dní před vypršením výpůjční doby. Rezervované dokumenty prodloužit nelze. Vážení uživatelé knihovny, víme, že přijmout změny nebývá snadné. Děkujeme vám za trpělivost a doufáme, že výše uvedené změny povedou nakonec ke spokojenosti nás všech.
 
Místní knihovna Stonava