Z historie

Začátky:

Český knižní fond byl umístěn po I světové válce v požární zbrojnici na Dolanech, polský ve školní budově na Hořanech. V létě r. 1953 byla knihovna přemístěna do sálu bývalého hostince přestavěného na knihovnu a čítárnu. Knihovna obsahovala tehdy 1 778 polských a 1 261 českých knih. Prvním knihovníkem w českém oddělení byl učitel Oldřich Petrů, v polském , učitel ve výslužbě, Franciszek Jeżowicz. Od 1.11.1959 byla v provozu pobočka místní knihovny na Novém Světě. Pobočku vedl p. Ručka. Pobočka měla celkem 323 knihy, z toho 90 polských a  působila do roku 1962. V roce 1965 byla knihovna přemístěna  do bývalého obchodu na Hořanech a stala se nezávislou na Osvětové besedě.
V r. 1980 došlo k centralizaci všech knihoven v karvinském okrese. Po roce 1980 knihovna spadala pod Okresní knihovnu Karviná, jak po stránce metodické tak i organizační.
Od 5. 2.1991 se knihovna nachází v prostorách ZŠ na Dolanech.
V současné době knihovnu spravuje ZŠ a MŠ Stonava.